Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky se týkají nákupu v internetovém obchodě klenotmania.cz.
Smluvní vztahy se uzavírají v souladu s právním řádem České republiky (ve vztahu spotřebitele občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve vztahu jiného subjektu obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) - vše ve znění novel).

Objednávka zboží

Odesláním elektronické objednávky zákazník uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu a potvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu klenotmania.cz. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Tyto údaje může využít pouze provozovatel internetového obchodu pro zpracování objednávky a komunikaci se zákazníkem. Data nebudou poskytována třetí osobě.

Potvrzení objednávky

Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem. O odeslání zboží budete opět informováni e-mailem.

Zrušení objednávky

Objednávku můžete bez udání důvodu do 24 hodin zrušit (telefonicky, emailem). Jako kupující máte nárok na vrácení zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní.

Cena, způsob platby a dopravy

Všechny zásilky odesíláme Českou poštou.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platná je vždy cena, která byla u zboží uvedena v okamžiku objednání.
Platit je možné předem na účet číslo: 4165551028/5500 (cena poštovného a balného je 40 Kč)
nebo dobírkou – platba při převzetí na poště (cena poštovného a balného je 70 Kč)
Pokud kupující nepřevezme objednané zboží, které bylo odesláno ve lhůtě stanovené v obchodních podmínkách, je kupující povinen zaplatit náklady na přepravu stanovené v obchodních podmínkách a to v plné výši. Vráti-li se prodávajícímu zboží, které bylo odesláno řádně dle obchodních podmínek, bude kupující informován a následně vyzván k náhradě nákladů dopravného dle těchto obchodních podmínek.

Dodání zboží

Zboží lze vyzvednout osobním odběrem ma adrese:

Peter Michálek (klenotmania.cz)
Pitterova 2855/13 (Recepce Central park)
130 00 Praha3-Žižkov


Při objednávce nad 900,- Kč je poštovné a balné zdarma.
Obvyklá dodací lhůta je 2-5 pracovních dní.
Zboží zasíláme pouze v rámci ČR.

Reklamace a záruka

Záruční podmínky jsou vypracovány dle Občanského zákoníku a dotýkají se zboží, které bylo zakoupeno u naší společnosti. Spotřebitel vyjadřuje souhlas s podmínkami záruky převzetím zboží společnosti. Doba záruky začíná plynout dnem doručení předmětu plnění. Není-li zboží vyzvednuto osobně, převzetím zboží je okamžik, kdy je zboží převzato dopravcem. Byla-li smlouva uzavřená za použití komunikačních prostředků na dálku, má spotřebitel, dle ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Spotřebitel je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího na email: eshop@klenotmania.cz . Spotřebitel je povinen vrátit plnění nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne odstoupení. Splatnost vrácení zaplacené ceny je 30 dnů ode dne odstoupení.

Povinností kupujícího je prohlédnout si zboží ihned při jeho převzetí. Je-li zjištěno poškození při osobním odběru zboží, povinností prodávajícího je poskytnutí přiměřené slevy z dodávky nebo dodání jiného bezvadného výrobku. Je-li poškození zjištěno při převzetí od dopravce, je vyhotoven záznam o poškození s dopravcem nebo toto zboží kupující nepřevezme. Kupující tyto skutečnosti neprodleně oznámí prodávajícímu a ten je povinen poskytnout náležitou slevu z dodávky nebo dodat jiný, nepoškozený výrobek. Pozdější reklamace výrobků mechanicky poškozených již nebudou uznány. Zboží musí být dodáno vždy kompletní, spolu s veškerým příslušenstvím.

Vyskytnou-li se vady zboží, musí být toto dodáno v úplném stavu na adresu: KLENOTMANIA Peter Michálek, Zlonín 12, 250 64 Praha-východ, spolu s příslušenstvím. Povinností kupujícího je prokázat původ zboží předložením dokladu o koupi.

Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady se řídí ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Doba záruky je prodloužena o dobu, po kterou se výrobek nacházel v záruční opravě. Výměnou zboží kupující získává novou záruku. Kupujícímu vystaví prodávající servisní doklad nebo se použije k záznamu záruční list výrobce, kde je uveden rozsah a doba trvání opravy. Další případné reklamace jsou uplatňovány na základě dokladu o koupi a dodacího listu. Zjistí-li kupující neodstranitelné vady zboží má právo na výměnu zboží, nebo právo na odstoupení od smlouvy. Naše společnost si vyhrazuje právo náhrady vadného a neopravitelného zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými nebo vyššími technickými parametry. Na běžné opotřebení věci, nebo jejích dílů způsobené používáním, se záruka nevztahuje. Za vadu nelze považovat kratší životnost zboží, a tudíž ji nelze reklamovat.

Za zánik nároku na uplatnění záruky se považuje:

  • vypršela-li záruční doba reklamovaného výrobku dnem převzetí do opravy
  • jsou-li porušeny ochranné nálepky a pečetě, pokud je výrobek obsahuje
  • je-li zboží poškozeno při přepravě (takto vzniklé škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
  • neodborným zacházením a instalací, je-li zboží poškozeno či zničeno
  • je-li zboží poškozeno nadměrnou zátěží nebo používáním v rozporu se v dokumentaci uvedenými podmínkami nebo všeobecnými zásadami.

 

Nebudou-li splněny záruční podmínky, výrobek nebude do záruční opravy přijat. Podmínky záruky v této podobě platí pro všechny obchodní případy, nejsou-li smluvně dojednány jiné podmínky záruky. Ostatní podmínky se řídí dle §616 - §627 Občanského zákoníku, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
Při koupi zboží kupující obdrží doklady: Faktura-daňový doklad a Dodací/Záruční list.
Při reklamaci je nutno tyto doklady dodat. K reklamovanému zboží je nutné předložit záruční list, kopii dokladu o koupi a popis závady.